THE CHINA PEEKABOO PROJECT

THE CHINA PEEKABOO PROJECT

One-of-a-kind FENDI Peekaboo Bags from Liu Wen, Guo Jingjing, Angelababy, Yang Lan Liang Yuanwei, and Tim Yip

4

Liu Wen

2

Guo Jingjing

1

Angelababy

6

Yang Lan

3

Liang Yuan Wei

5

Tim Yip