Fendi 2022秋冬高级定制时装秀

在灯光的环绕下,沉浸在声音氛围中。在 Fendi Couture 的感官世界中体验对传统光线的重新排列。

所有造型
10FENDI_COUTURE_AW_22_23 (1)
09FENDI_COUTURE_AW_22_23 (1)
12FENDI_COUTURE_AW_22_23 (1)
29FENDI_COUTURE_AW_22_23 (1)
07FENDI_COUTURE_AW_22_23 (1)
30FENDI_COUTURE_AW_22_23 (1)
精彩精湛