• New
  Set of Two Fendi O’Lock Plates

  White porcelain dinner plates

 • New
  Fendi O’Lock Serving Plate

  White porcelain oval serving plate

 • New
  Fendi O’Lock Serving Plate

  White porcelain oval serving plate

 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Charger Plates

  White porcelain charger plates

 • New
  Fendi O’Lock Salad Bowl

  White porcelain salad bowl

 • New
  Fendi O’Lock Bowl

  White porcelain bowl

 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Bowls

  White porcelain sauce bowls

 • New
  Fendi O’Lock Bread Plate

  White porcelain bread plate

 • New
  Set of two Fendi O’Lock Bread Plates

  White porcelain bread plates

 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Plates

  White porcelain soup plates

 • New
  Fendi O’Lock Crescent Plate

  White porcelain appetiser plate

 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Plates

  White porcelain side plates