• New
  Set of Two Fendi O’Lock Plates

  White porcelain dinner plates

  € 220,00
 • New
  Fendi O’Lock Serving Plate

  White porcelain oval serving plate

  € 550,00
 • New
  Fendi O’Lock Serving Plate

  White porcelain oval serving plate

  € 450,00
 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Charger Plates

  White porcelain charger plates

  € 280,00
 • New
  Fendi O’Lock Salad Bowl

  White porcelain salad bowl

  € 650,00
 • New
  Fendi O’Lock Bowl

  White porcelain bowl

  € 420,00
 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Bowls

  White porcelain sauce bowls

  € 120,00
 • New
  Fendi O’Lock Bread Plate

  White porcelain bread plate

  € 60,00
 • New
  Set of two Fendi O’Lock Bread Plates

  White porcelain bread plates

  € 160,00
 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Plates

  White porcelain soup plates

  € 240,00
 • New
  Fendi O’Lock Crescent Plate

  White porcelain appetiser plate

  € 250,00
 • New
  Set of Two Fendi O’Lock Plates

  White porcelain side plates

  € 200,00